Procesul de revizuire

Numele referenţilor nu vor fi cunoscute de către autori.

Intervalul maxim de timp de la data primirii articolului şi până la acceptarea lui finală este de 6 luni.

Revizorii nu sunt obligaţi să facă corecturi de limbă, autorii fiind responsabili pentru aceasta. Dacă manuscrisul are mari carenţe de limbă, poate fi respins fără o analiză a conţinutului.

Manuscrisele se vor returna autorilor cu una din următoarele menţiuni:

  • acceptat ȋn forma primită;
  • acceptat cu condiţia efectuării unor modificări minore;
  • respins, dar manuscrisul va putea fi retrimis după efectuarea unor modificări majore;
  • respins

Publicarea articolelor se face în urma revizuirii acestora şi acceptului dat de doi dintre referenţii de specialitate, numiţi de Comitetul de redacţie. Cu toate acestea, decizia finală privind publicarea articolelor aparţine comitetului de redacţie, respectiv redactorului şef.

După tehnoredactarea volumului, autorii vor primi manuscrisul tehnoredactat în format pdf, fiind obligaţi ca în termen de 5 zile de la primire să facă corecturile necesare. În lipsa unui răspuns din partea autorilor, articolul va fi publicat în varianta propusă şi tehnoredactată de către redacţie.